Η δομή του ατόμου

Το άτομο

H δομή του ατόμου (powerpoint)

Από τα μέσα του 19ου και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν πολλά πειράματα, από τα οποία προέκυψε ότι το άτομο αποτελείται από άλλα απλούστερα σωματίδια.Σπουδαίοι φυσικοί των αρχών του 20ού αιώνα όπως ο Νεοζηλανδός Ernest Rutherford και ο Δανός Niels Bohr κατέληξαν στην περιγραφή του ατόμου.