Το νερό διαλύτης – Μείγματα – Διαλύματα

θαλασσινό νερό

Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα-Διαλύματα (powerpoint)

 

Το θαλασσινό νερό περιέχει αλάτι;