Καταστάσεις των υλικών

καταστάσεις των υλικών

Kαταστάσεις των υλικών (powerpoint)

Η φωτογραφία δείχνει ένα υδάτινο περιβάλλον. Tο νερό βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: ως αέριο, ως υγρό, ως στερεό. Τα διάφορα υλικά μπορούν να υπάρχουν και στις τρεις αυτές καταστάσεις ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.