Η διαστολή και η Συστολή του Νερού – Μια φυσική «Ανωμαλία»

Εικόνα2

Η Διαστολή και η Συστολή του Νερού- Μια Φυσική ″Ανωμαλία″ Poiwerpoint