Από την Θερμότητα στην Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

!droides

Από την Θερμότητα στην Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία: Powerpoint