Θέματα του προγράμματος

Θέμα 1ο: Ο Ουρανός των Αρχαίων

Θέμα 2ο: Κοσμική Οδύσσεια

Θέμα 3ο: Από τη Γη στη Σελήνη

Θέμα 4ο: Η μεγάλη περιπέτεια

Θέμα 5ο: Παράθυρο στο Σύμπαν

Θέμα 6ο: Το άστρο της Ημέρας

Θέμα 7ο: Ο χορός των πλανητών

Θέμα 8ο: Ο θάνατος των άστρων

Θέμα 9ο: Μαύρες τρύπες

Θέμα 10ο: Στα μονοπάτια των άστρων