Η ιστορία του νομίσματος

Η επινόηση του χρήματος και η υιοθέτησή του από μία ευρεία πλειοψηφία ως μέσο διευκόλυνσης των συναλλαγών μας, δεν μπορούσε να προοικονομήσει σε καμία περίπτωση το ρόλο που επρόκειτο να διαδραματίσει στις ζωές μας αιώνες αργότερα. Πέραν των διευκολύνσεων και των δυνατοτήτων που μας επέτρεψε η χρήση του χρήματος, το χρήμα δημιούργησε κάποιες επιπλέον περιπλοκές. Μερικές από αυτές είναι η αδυναμία μας να ευημερήσουμε χωρίς αυτό σε μία οικονομικά οργανωμένη κοινωνία, η αδυναμία μας να απεγκλωβίσουμε την οικονομική συλλογιστική μας από αυτό και φυσικά η ευκολία με την οποία μπορεί κανείς, με τη βοήθεια του χρήματος, να διαφθείρει τον οποιονδήποτε. Το βασικότερο όμως πρόβλημα που δημιούργησε το χρήμα είναι το γεγονός πως μας επέβαλε να ορίσουμε την αξία των πραγμάτων – αγαθών και υπηρεσιών – βάσει αυτού. Εικόνα 1 παράσταση εμπορικής συναλλαγής  από αμφορέα του 6ου αιώνα (μητροπολιτικό μουσείο, Νέα Υόρκη Έτσι, με τα χρόνια το χρήμα έγινε ο απόλυτος…

Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ιστορία του νομίσματος

Ιστορία Προσανατολισμού Γ Λυκείου: Μια διδακτική προσέγγιση

Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου   Ενότητα : Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821 – 1930) Δ.2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 161-162) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C102/79/647,2401/ Διδάσκουσα: Παρασκευή Κολοβού, κλ. ΠΕ02, 3ο ΓΕ.Λ. Ηλιούπολης…

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από…

Παράλληλο κείμενο στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα

Η άποψη του Πλάτωνα ότι ο νόμος πρέπει να φροντίζει ώστε η ευδαιμονία να διασφαλίζεται για ολόκληρη την πόλη, και όχι μόνο για μια ομάδα πολιτών, βρίσκεται στην ίδια γραμμή σκέψης με την άποψη που διατυπώνει ο Περικλής (Θουκ. ΙΙ…