Διαδίκτυο

Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου

Εισαγωγή για το Διαδίκτυο

Μαΐ 201619

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και του Διαδικτύου επηρεάζει τομείς τόσο στην οικονομία όσο και στην ίδια την κοινωνία επιφέροντας μια σειρά αλλαγών στην εργασία, την εκπαίδευση, στις συναλλαγές, και σε μια σειρά άλλους τομείς. Παράλληλα, όμως, οι αυξημένες χάρη στην τεχνολογία, δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης πληροφοριών που αφορούν το άτομο, συνεπάγονται κινδύνους για επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Αυτή ακριβώς η ανησυχία από τους κινδύνους που διατρέχει ο ιδιωτικός βίος του σύγχρονου ανθρώπου, από τις αυξημένες δυνατότητες της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών δημιούργησε και την προβληματική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δίκαια πολλοί υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι η επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς αυτό είναι εργαλείο στην οικονομία, στην επιστήμη, στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία, αποτελεί πηγή πληροφόρησης και αντικείμενο γνώσης, παρέχοντας πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες. Με την διαρκή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, οι χρήστες του διαδικτύου είναι πια σε θέση να επικοινωνούν με οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη σύντομα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, να το χρησιμοποιούν στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην επιστήμη .Η χρήση του Διαδικτύου δίνει πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, μηδενίζει τις γεωγραφικές αποστάσεις , καταργεί τα σύνορα μεταξύ των κρατών, κάνει τον κόσμο να «φαντάζει» μικρός.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και του Διαδικτύου είναι βασικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα πληροφοριακά συστήματα γίνονται πολύτιμα εργαλεία εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και του κράτους ενώ στον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιούνται για την αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής, διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς μπορούν να αποθηκεύσουν να επεξεργαστούν και να συσχετίσουν πολλές πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο. Η χρήση βασικών υπηρεσιών του Διαδικτύου όχι μόνο από τους ειδικούς της πληροφορικής, αλλά και από απλούς χρήστες διευκολύνει την άμεση επικοινωνία χωρίς περιορισμούς χρονικούς ή τοπικούς. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια με την ανάπτυξη του web 2 . και την τεράστια εξάπλωση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (βλ. facebook, YouTube κ.α), η επικοινωνία έγινε πιο άμεση και διαδραστική, καθώς οι χρήστες ανταλλάσσουν απόψεις και σκέψεις online, βρίσκουν φίλους από τα παλιά και αποκτούν νέους, κάποιοι από τους οποίους μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του πλανήτη.

Όμως η χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της ευημερίας, εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους προσβολής της ιδιωτικότητας του ατόμου, καθώς οι πληροφορίες που υπάρχουν και διακινούνται συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι οι πληροφορίες αυτές ανάγονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων και έχουν σαν αντικείμενο την περιουσιακή κατάσταση, την υγεία , τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο, την επαγγελματική δραστηριότητα, τις κοινωνικές επαφές, την οικογενειακή κατάσταση την ερωτική ζωή και κάθε δραστηριότητα της προσωπικής ζωής. Η αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, η γρήγορη ανάκλησή τους από αυτές σε συνδυασμό με την ταχύτητα διάδοσής τους, μπορεί να δώσουν μια πλήρη εικόνα για την προσωπικότητα του ατόμου σαν εργαζόμενο, καταναλωτή, πολίτη. Έτσι ο πολίτης είναι κάτω από το αδιάκριτο βλέμμα εκείνου που έχει πρόσβαση στην πληροφορία, που συνδέεται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν .

Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπως η σημερινή υπάρχει μια κυρίαρχη αντίθεση. Από τη μια μεριά προβάλλει το αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες παντού με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων πληροφορικής και του Διαδικτύου. Από την άλλη κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Λύση σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει από την πλευρά της τεχνολογίας με τεχνικά μέτρα προστασίας αλλά και της νομικής με θέσπιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Πρόσφατα σχόλια

KατηγορίεςTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων