Τη Δευτέρα 13/10/2014 μαζεύτηκαμε ξανά μετά από πολύ καιρό στο εργαστήριο Χημείας. Με οκτώ ομάδες των τριών ατόμων, εκτελέσαμε τέσσερα διαφορετικά πειράματα. Ένα πείραμα εκτέλεσαν δύο διαφορετικές ομάδες. Η δική μου ομάδα ανέλαβε ένα πείραμα σχετικό με την ηλέκτριση των σωμάτων και την αλληλεπίδραση τους με άλλα μη ηλεκτρισμένα. Αρχικά γεμίσαμε την προχοΐδα με νερό (Η2Ο) και τρίψαμε ένα πλαστικό στυλό με μάλλινο ύφασμα. Ύστερα πλησιάσαμε το ηλεκτρισμένο στυλό στη φλέβα του νερού. Παρατηρήσαμε πως η φλέβα νερού αποκλίνει από τον αρχικό της άξονα. Έπειτα δοκιμάσαμε να κάνουμε το ίδιο πείραμα, μόνο που αντικαταστήσαμε το νερό με αιθανόλη (C2H6O). Παρατηρήσαμε πως με τον ίδιο τρόπο η αιθανόλη αποκλίνει από τον αρχικό της άξονα. Τέλος δοκιμάσαμε να εκτελέσουμε το πείραμε με βενζίνη. Όταν όμως πλησιάσαμε το ηλεκτρισμένο στυλό στη φλέβα του υγρού αυτό δεν έδειξε κανενός είδους αντίδραση. Έτσι παρατηρούμε πως μερικές ενώσεις πολώνονται ενώ κάποιες άλλες όχι. Η πόλωση αυτή ωφείλεται στη δομή των χημικών αυτών ενώσεων.