Μαθήματα 15-20

Δεκαδικοί αριθμοί

Διαχείριση δεκαδικών 1 

Διαχείριση δεκαδικών 2 

Διαχείριση δεκαδικών αριθμών 3 

Διαχείριση δεκαδικών 4 

Το μηδέν στο τέλος των δεκαδικών

Στοίχιση δεκαδικών στην πρόσθεση και στην αφαίρεση

Πρόσθεση δεκαδικών αριθμών(αγγλικά)

Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών (αγγλικά)

Αφαίρεση δεκαδικών-μπάσκετ  (αγγλικά)

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών-Άγιος Βασίλης (αγγλικά)

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα

Δεκαδικά κλάσματα

Δεκαδικοί και κλάσματα

Δεκαδικοί αριθμοί και ευρώ

Μαθαίνω τα ευρώ

Νομίσματα και δεκαδικοί

Νομίσματα – Δεκαδικοί

Δεκαδικοί αριθμοί και μήκος

Μονάδες μέτρησης μήκους

Μήκος  – Χρήση μονάδων μέτρησης

Δεκαδικοί αριθμοί και βάρος

Βάρος  – Χρήση μονάδων μέτρησης 

Δεκαδικοί αριθμοί και συμμιγείς

Δεκαδικοί και συμμιγείς 

Αφήστε μια απάντηση