Η ιστορία στη Γ΄ τάξη

 

«Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Γ΄τάξη επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, τα παιδιά στην αρχή να έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους, για να χαρούν, όπως τονίζει σε σχετική μελέτη του ο Ι.Θ. Κακριδής, «την ομορφιά των αρχαίων μύθων απλά και απροβλημάτιστα, όπως χαίρονται ένα παραμύθι»,….»(Βιβλίο Δασκάλου Ιστορία Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, σελ.5).

«Για το μάθημα της Ιστορίας τα παιδιά μελετούν μια δυο φορές τη συγκεκριμένη ενότητα, εντοπίζουν τα κυριότερα σημεία και τις έννοιες που πιθανόν διδάχτηκαν, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν το περιεχόμενο της ενότητας, χωρίς να υποχρεώνονται να αποστηθίσουν ούτε το βασικό κείμενο ούτε τα συνοδευτικά κείμενα….»(Βιβλίο Δασκάλου Ιστορία Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, σελ.11).

Βιβλιογραφία

«Ιστορία Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», Βιβλίο Δασκάλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007

Αφήστε μια απάντηση