Στόχος του ιστότοπου

Το ιστολόγιο αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2014-15. Το δημιούργησα με κύριο στόχο να συγκεντρώσω τα λογισμικά, το οπτικοακουστικό και το έντυπο υλικό που χρησιμοποιώ μέσα στην τάξη, προκειμένου ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτό. Το ιστολόγιο στοχεύει επίσης στη συγκέντρωση των κυριότερων δραστηριοτήτων που γίνονται στην εκάστοτε τάξη που αναλαμβάνω. Απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και περιέχει υποστηρικτικό υλικό για την Α΄, τη Γ΄και τη Δ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου.  Η φιλοδοξία μου είναι η συγκέντρωση υλικού για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Πασχαλίνα Γκρούγια

Αφήστε μια απάντηση