Βιογραφικό


Το κείμενο που ακολουθεί είναι στο πλαίσιο άσκησης

Είμαι  ο ιδιοκτήτης του χώρου εδώ.

Είμαι μαθηματικός, και εκτός από τα μαθηματικά αγαπώ την μουσική και τα ταξίδια.

Και με τα μαθηματικά και με την μουσική αλλά και με το αυτοκίνητο μπορείς να κάνεις αξέχαστα ταξίδια ………………..