Άρθρα με ετικέτα γεωμετρία

Απόδειξη χωρίς λόγια Εναλλακτικά http://screencast-o-matic.com/watch/cofF2ceWub .

  Δείτε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε την μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος πάνω σε ένα φύλλο χαρτί.