Άρθρα: Διασκεδαστικά Μαθηματικά

 

Πως θα υπολογίσουμε τις παραστάσεις πιο κάτω δεξιά με το κουμπιουτεράκι που βλέπουμε;