Άρθρα: Β Γυμνασίου

proofs without words

27 οπτικοποιημένες (χωρίς λόγια) αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος από τον Steve Phelps εδώ

Απόδειξη χωρίς λόγια

Εναλλακτικά

http://screencast-o-matic.com/watch/cofF2ceWub


.

Μερικές ασκήσεις για επανάληψη για τους μαθητές μου.
Στην αρχή υπάρχουν οι εκφωνήσεις. Ακολουθούν παρακάτω οι λύσεις για να ελέγξετε τα δικά σας αποτελέσματα.
Καλό διάβασμα.
Επαναληπτικές ασκήσεις μαθηματικών Β Γυμνασίου

Παρακάτω βρίσκετε συνδέσμους που σας οδηγούν στα βιβλία μαθηματικών των τάξεων του γυμνασίου
Βιβλίο Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου

Βιβλίο Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου

Βιβλίο Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου