Άρθρα: Α Γυμνασίου

Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου η οποία αποτελεί μία προσπάθεια δόμησης κατάλληλου διδακτικού υλικού, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και στο σπίτι από τον ίδιο τον μαθητή και την μαθήτρια από τους Σπύρο Δουκάκη & Γιάννη Σαράφη εδώ
.

Το βιβλίο των μαθηματικών της Α Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014. (Β έκδοση)

Το σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου την Κύπρο που δόθηκε τη σχολική χρονιά 2011 – 2012.

Παλαιότερο σχολικό εγχειρίδιο μαθηματικών που δόθηκε στην Κύπρο

 

Δείτε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε την μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος πάνω σε ένα φύλλο χαρτί.

 

 

Δείτε πώς γίνεται η χάραξη της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος με κανόνα και διαβήτη

Παρακάτω βρίσκετε συνδέσμους που σας οδηγούν στα βιβλία μαθηματικών των τάξεων του γυμνασίου
Βιβλίο Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου

Βιβλίο Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου

Βιβλίο Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου