Άρθρα: Νοέμβριος, 2019

Καλούνται οι μαθητές να φέρουν ρούχα ή άλλα αντικείμενα για την πραγματοποίηση του παζαριού των Χριστουγέννων