Άρθρα: Μάρτιος 21, 2015

Το σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου την Κύπρο που δόθηκε τη σχολική χρονιά 2011 – 2012.

Παλαιότερο σχολικό εγχειρίδιο μαθηματικών που δόθηκε στην Κύπρο

Το Βιβλίο μαθηματικών της A Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2012-14.