Άρθρα: Οκτώβριος 29, 2014

                  Θέματα διαγωνισμών Θαλή από το 2005 και εντεύθεν. Εδώ θα βρείτε και τις λύσεις τους.