Πολιτική Παιδεία, Α΄ Κεφ.6ο: Κοινωνικοποίηση και Πολιτικοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ώρες: 5
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης / πολιτικοποίησης :
6.2.1 Η οικογένεια / 6.2.2 Το σχολείο – η εκπαίδευση /6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα
6.2.6 Ο θεσµός των Μαθητικών Κοινοτήτων
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος

Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μάθουν:
– Να εξηγούν ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης είναι συνεχής και αδιάκοπη.
– Να διακρίνουν τις καλές και κακές επιδράσεις των φορέων κοιν/ποίησης.
– Να υιοθετούν τις αξίες της οικογένειας και της εκπαίδευσης.
– Να διαμορφώνουν δημοκρατική συνείδηση και νοοτροπία συμμετοχής στα κοινά.
– Να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας των Μ.Κ. και να συμμετέχουν σε αυτές.
– Να αντιλαμβάνονται ότι οι Μ.Κ. αποτελούν σχολείο δημοκρατίας.
Βασική ορολογία
– κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση
– φορείς κοινωνικοποίησης
– παρέες συνομηλίκων
– Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
– πολιτικά κόμματα
– Μαθητικές Κοινότητες
– κοινωνικός έλεγχος
– συνοχή της κοινωνίας
– επανακοινωνικοποίηση
– πολιτική κοινωνικοποίηση
– κομματικοποίηση
– αυταρχικό σύστημα
– δημοκρατικό σύστημα
– ιδιότητα του πολίτη
– επίδραση των Μ.Μ.Ε.
– εσωκομματική δημοκρατία
– έλλειμμα πολιτικής παιδείας
– Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων
– μαθητεία στη δημοκρατία
– φορείς κοινωνικού ελέγχου
– επιβραβεύσεις και κυρώσεις
– άτυπος κοινωνικός έλεγχος
– τυπικός κοινωνικός έλεγχος
– αυτοέλεγχος

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Άρθρο, Αρχεία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση