Η Μακεδονία είναι μία και είναι …?

 Λήψη αρχείου

http://www.historyofmacedonia.org/ConciseMacedonia/MacedoniansNotGreeks.html