Εργασίες μαθητών – επικοινωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποιοι μαθητές κάνουν απλή αντιγραφή και επικόλληση του κειμένου μιας ενότητας που επέλεξαν σε ένα αρχείο power point και την αποστέλλουν ως εργασία.

Προφανώς, δεν εννοείται κάτι τέτοιο όταν λέμε ότι χρησιμοποιείτε μόνο το  κείμενο του βιβλίου, αλλά ότι το παρουσιάζετε με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιώντας τη φαντασίας και τη δημιουργικότητά σας ώστε να καθηλώσει αν είναι δυνατόν (στην ιδανική μορφή της εργασίας) τον αναγνώστη-θεατή. Η φαντασία και δημιουργικότητα βρίσκεται στην επιλογή των διαφανειών και στον τρόπο  εναλλαγής τους, στην επιλογή συγκεκριμένης γραμματοσειράς (είδους και μεγέθους), στην επιλογή κάποιων εικόνων από το διαδίκτυο που να έχουν σχέση με τις παραγράφους που παρουσιάζετε, στην σωστή επιλογή επικεφαλίδων ή τίτλων παραγράφων στην χρήση ρητορικών σχημάτων, στην χρησιμοποίηση συμβόλων, ή δεικτών και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε ότι θα κέντριζε το ενδιαφέρον του αναγνώστη-θεατή.

Δείτε κάποιες υποδειγματικές εργασίες χωρίς όμως να τις αντιγράφετε πιστά, δώστε την προσωπική σας σφραγίδα, μην δημιουργείτε πανομοιότυπες γιατί και αυτό κουράζει.

Δείτε υποδειγματικές εργασίες εδώ

(υπάρχουν και άλλες αξιόλογες εργασίες οι οποίες δεν αναρτήθηκαν)

Αποστολή εργασιών στο pfoutsitzis@gmail.com

Εργασίες που μπορούν να γίνουν στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας (συνυπολογίζονται στον βαθμό τετραμήνου):

Παίρνετε μια διδακτική ενότητα και κάνετε αρχείο παρουσίασης ή video χρησιμοποιώντας

α) αποκλειστικά  (και όλο) το κείμενο της διδακτικής ενότητας, και

β) τις εικόνες του βιβλίου (δηλ. της διδακτικής ενότητας) ή του διαδικτύου.

Πάντα αναφέρουμε στο τέλος της παρουσίασης την πηγή του υλικού που παραθέτουμε (π.χ. εικόνα). Γράφουμε δηλαδή στην τελευταία διαφάνεια «Πηγές» και επικολλούμε τα url των εικόνων ή άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιήσαμε από το διαδίκτυο ή γράφουμε τους τίτλους των βιβλίων, περιοδικών και τους συγγραφείς τους αν το υλικό αντλείται από βιβλίο, περιοδικό κ.ο.κ.

Καλό είναι να μιλήσουμε προηγουμένως για τις λεπτομέρειες.

Δείτε υποδειγματικές εργασίες εδώ

Αφήστε μια απάντηση