ΑΟΔΕ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε το βιβλίο μαθητή εδώ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕΥ:  25 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη

 

Άρθρο: Στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Intel και της Google για το cloud computing

 

Mix product: BCG Growth-Share matrix .

 

Πολυεθνικές επιχειρήσεις-πτυχιακή

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ’15: ΠΩΣ ΝΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Ji68Zw3Qb8M

chip broadcom

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/economic/

 

Διδακτέα ύλη μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των κ.κ. Μ. Βαξεβανίδου και Π. Ρεκλείτη:  

 

Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση 1.1.    Η έννοια της επιχείρησης 1.1.1.    Εισαγωγή 1.1.2.    Μορφές Επιχειρήσεων 1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς 1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας 1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων

1.2.    Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.2.1.    Εισαγωγή

1.2.2.    Η Παραγωγική Λειτουργία

1.2.3.    Η Εμπορική Λειτουργία

1.2.4.    Η Οικονομική Λειτουργία

1.2.5.    Άλλες Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.3.    Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση

1.3.1.    Εισαγωγή     

1.3.2.    Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

1.4.    Το περιβάλλον της Επιχείρησης

1.4.1.    Εισαγωγή

1.4.2.    Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος

1.5.    Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης

1.5.1.    Εισαγωγή

1.5.2.    Η Αποτελεσματικότητα

1.5.3.    Η Αποδοτικότητα

1.5.4.    Η Παραγωγικότητα

1.5.5.    Η Ανταγωνιστικότητα

Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2.1.   Εισαγωγή 2.2.2.   Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων 2.3. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελεχών 2.3.1.   Γνώσεις 2.3.2.   Ικανότητες

2.3.3.   Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

2.4. Οργάνωση και Διοίκηση (Management)

2.4.1.   Οργάνωση και Διοίκηση

2.4.2.   Ιστορική εξέλιξη του management

2.4.3.   Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης
Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης    

Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125-126)

3.1. Η λειτουργία του Προγραμματισμού

3.1.1.   Εισαγωγή

3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης

3.2.1.   Εισαγωγή

3.3. Η λειτουργία της Διεύθυνσης

3.3.1.   Εισαγωγή

3.3.2.   Ηγεσία

3.3.3.   Ισχύς – Εξουσία

3.3.4.   Παρακίνηση

3.3.4.α   Θεωρίες Παρακίνησης

3.3.6.   Συντονισμός και Επικοινωνία

3.4. Η λειτουργία του Ελέγχου

3.4.1.   Εισαγωγή

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ενότητες.

Εξεταστέα Ύλη

Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση
1.1. Η έννοια της επιχείρησης
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων
1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία
1.4. Το περιβάλλον της Επιχείρησης
1.4.1. Εισαγωγή
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
1.5. Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης
1.5.1. Εισαγωγή
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3. Η Αποδοτικότητα
1.5.4. Η Παραγωγικότητα
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα

Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση
2.2. Η έννοια της Διοίκησης
2.2.1. Εισαγωγή
2.2.2. Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.4. Οργάνωση και Διοίκηση (Management)
2.4.1. Οργάνωση και Διοίκηση
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης

Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης
Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125-126)
3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης
3.2.1. Εισαγωγή
3.3.2. Ηγεσία (σελ. 173-175)
3.3.4.α Θεωρίες Παρακίνησης (μόνο θεωρία Maslow)
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ενότητες

Αφήστε μια απάντηση