Αιτιολόγηση Αυξανόμενου και Σταθερού Κόστους Ευκαιρίας

Ζητούμενο: Τι σημαίνει αυξανόμενο και τι σταθερό Κόστος Ευκαιρίας.

Αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας

Μορφή ΚΠΔ: Η μορφή της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) είναι κοίλη.

 

aoth-boe-kpd-koili

Καταλληλότητα Παραγωγικών Συντελεστών: Το κόστος ευκαιρίας συνήθως είναι αυξανόμενο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.
Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ενός αγαθού (π.χ. όπλων), αποσπώνται από την παραγωγή άλλων αγαθών (π.χ. ψωμιού) συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του πιο πάνω αγαθού (όπλων). Απαιτούνται, δηλαδή, ολοένα και περισσότερες μονάδες από τα άλλα αγαθά (π.χ. ψωμιά) για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του συγκεκριμένου αγαθού (όπλων), πράγμα που σημαίνει αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας.

 

Σταθερό κόστος ευκαιρίας

Μορφή ΚΠΔ: Η μορφή της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) είναι ευθεία (ευθύγραμμο τμήμα).

 

aoth-boe-kpd-stath

Καταλληλότητα Παραγωγικών Συντελεστών:
Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ενός αγαθού (π.χ. όπλων), αποσπώνται από την παραγωγή άλλων αγαθών (π.χ. ψωμιού) συντελεστές που είναι το ίδιο κατάλληλοι για την παραγωγή του πιο πάνω αγαθού (όπλων). Απαιτούνται, δηλαδή, ίδιες (ή ίσες) μονάδες από τα άλλα αγαθά (π.χ. ψωμιά) για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του συγκεκριμένου αγαθού (όπλων), πράγμα που σημαίνει σταθερό κόστος ευκαιρίας.

 

Δημοσιεύθηκε στην Άρθρο, Αρχεία και χαρακτηρίσθηκε , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση