Παίζω με σύμφωνα και δίψηφα σύμφωνα

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Βοηθώ τα οι ει να βρουν τη θέση τους

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Γραμματική – Τα άρθρα τον-των

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Γραμματική – Τα άρθρα της τις

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

;
Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top