Διαίρεση με τον Ρομπέν

Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και τέταρτο», «παρά τέταρτο»

48. Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και μισή»

47. Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «ακριβώς»

46. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)

45. Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

7ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 41-44)

44. Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

43. Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

42. Γνωρίζω το μέτρο

41. Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

;
Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top