Τμήμα Ένταξης

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους προς σελίδες που διαπραγματεύονται θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Κωνσταντίνα Πηλείδου Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

Ν. 3699/2008 Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ. εκπ/κές ανάγκες

Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά)

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Μαθησιακές δυσκολίες: βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά

Εφαρμογές διδακτικής αξιολόγησης και μαθησιακές δυσκολίες

Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε το βιβλίο)

Δειγματικό εκπαιδευτικό υλικό

Δειγματικό εκπαιδευτικό υλικό για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε το υλικό)

Κατανόηση της Αναπηρίας – Ένας Πρακτικός Οδηγός

Πηγή: ETTAD

O Ιστοχώρος του ETTAD στοχεύει να επιτρέψει στους μαθητές με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμβουλεύοντας τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τις αναγκαίες στρατηγικές διδασκαλίας, κατάρτισης και αξιολόγησης.

(Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε τον Οδηγό)

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης (Τόμος Α)

Ο τόμος χωρίζεται σε τρία μέρη:

Μέρος Ι: Διαχείριση Ιδιαιτεροτήτων Μαθητών

Μέρος ΙΙ: Προβλήματα Συμπεριφοράς

Μέρος ΙΙΙ: Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας

(Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε τον Τόμο)

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης (Τόμος Β)

Και ο δεύτερος  τόμος χωρίζεται σε τρία μέρη, ίδια με τον πρώτο.

(Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε τον Τόμο)

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού

Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (Πατήστε κλικ στην εικόνα, για να δείτε το βιβλίο)

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλιοτετράδια Μαθητή

Τα Βιβλιοτετράδια του Μαθητή περιέχουν Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας για τον Προφορικό Λόγο, την Ψυχοκινητικότητα, τις Νοητικές Ικανότητες και την Συναισθηματική Οργάνωση. (Πατήστε κλικ στην εικόνα)

 

Easy to Rread Κυκλοφοριακή Αγωγή

Easy to Rread Κυκλοφοριακή Αγωγή

 

Πηγή: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης

Σήματα κυκλοφοριακής αγωγής με τη μέθοδο Easy to Read και στη νοηματική.

(Πατήστε κλικ στην εικόνα)Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top