Καλή αρχή!!!

earth

Χρόνια πολλά με Υγεία και Ελπίδα

Μπορείτε να ξεκινήσετε τις αναρτήσεις με υλικό πχ φωτογραφίες από τις δράσεις που έχετε πραγματοποιήσει με τους μαθητές σας στο πλαίσιο του “Ταπερίστα”

Χώρος ανταλλαγής καλών πρακτικών και επικοινωνίας

 

orange arrowΕλέγξτε το mail σας στο ΠΣΔ για οδηγίες 

Για να προσθέσετε ένα καινούργιο άρθρο πατήστε στο πεδίο «Προσθήκη» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας στο πράσινο πλαίσιο.

Αφού ολοκληρώσετε το άρθρο πατήστε στο κουμπί Δημοσίευση που βρίσκεται στο  δεξί μέρος του κειμενογράφου σας.

Για να επιστρέψετε στην προβολή του ιστότοπου πατήστε στο όνομά του που βρίσκεται και αυτό  στο πάνω μέρος της σελίδας στο πράσινο πλαίσιο.