ΑΕΠΠ Ημερήσιων ΓΕΛ Ιουνίου 2018

Τα θέματα, πολύ καλύτερα από προηγούμενες χρονιές.

Δυο σχόλια:

  1. Μάστορα, βάλε στο Α4 κι ένα άθροισμα με εναλλαγή προσήμου στους όρους…
  2. «Εμφανίζω αλφαβητικά» ≠ «εμφανίζω σε αλφαβητική σειρά»

Μια πρόβλεψη:
40% κάτω από 10
25% στο 10-15
25% στο 15,1-18
10% στο 18,1-20.

Και τα αποτελέσματα (προσθήκη 3/7):

50,46% κάτω από 10
23,95% στο 10-14,9
15,70% στο 15-17,9
9,87% από 18 και πάνω.

Να θυμηθώ του χρόνου να χρησιμοποιήσω τα ίδια διαστήματα στις προβλέψεις μου.

Αφήστε μια απάντηση