Αρχεία 'ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΠΕ' Κατηγορία

Φεβ 04 2019

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

«Διορθώσεις στην εγκύκλιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19»

Διορθώσεις στην εγκύκλιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων στα ΚΠΕ (νυν ΚΕΑ)

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 04 2019

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

«Ενημέρωση διακοπής εκπαιδευτικών επισκέψεων και δράσεων στα ΚΠΕ της χώρας ενόψει εκλογών 2019»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Νοέ 29 2017

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

« Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18».

Αίτηση: https://goo.gl/forms/gRS596ZnokLk52Jq1

Προθεσμία υποβολής: 5/12/2017

 

Σας αποστέλλουμε τη σχετική με το παραπάνω θέμα εγκύκλιο και σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

  1. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά:

-Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους. Η αίτηση υποβάλλεται από το/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στην Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί, για την επιλογή του ΚΠΕ που θα ήθελαν να επισκεφθούν, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάφεια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

 

  1. Έως 05/12/2017 οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να καταθέσουν στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων αιτήσεις παρακολούθησης προγράμματος σε ΚΠΕ.

 

  1. Κάθε σχολείο για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο:

 μία (1) σε ΚΠΕ εντός της εμβέλειας του οποίου το σχολείο ανήκει και

 μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες.

 

Επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις των σχολικών ομάδων της Α/θμιας εκπ/σης στα ΚΠΕ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 79/2017 (109Α’) και περιλαμβάνονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις.

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική εγκύκλιο ή να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 02 2017

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

«Προγραμματισμός Επισκέψεων Α φάσης στο ΚΠΕ Κέρκυρας»

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 77/14-9-2017 εγγράφου με θέμα «Ενημέρωση για επισκέψεις σχολείων σε Κ.Π.Ε. κατά τους φθινοπωρινούς μήνες», καθώς και της με αρ. πρωτ. 20006/Δ2/ 23-11-2016 εγκυκλίου με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17», σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Κέρκυρας παρέχει τη δυνατότητα σε Δημοτικά της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας, να παρακολουθήσουν τρία προγράμματα που αναπτύχθηκαν για τη βιωματική υποστήριξη σχετικών κεφαλαίων του βιβλίου των φυσικών:

 

  1. «Ταξίδι στον Κόσμο της Σταγόνας» που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της

ΣΤ΄ τάξης, για την υποστήριξη του κεφαλαίου «Έμβια – Άβια».

 

  1. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Ε΄

τάξης, για την υποστήριξη του κεφαλαίου της Ενέργειας.

 

  1. «Οικοσυστήματα» που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Δ΄ τάξης, για την

υποστήριξη του κεφαλαίου «Η φύση είναι το σπίτι μας».

 

Για να κλείσετε ημερομηνία επίσκεψης μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://doodle.com/poll/2t9kzrafv3q55nx4

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα του ΚΠΕ Κέρκυρας. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσκολία με την επιλογή ημερομηνιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

 Προγραμματισμός Α Φάσης

Κατάσταση συμμετεχόντων (2017-2018)

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 14 2017

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

«Ενημέρωση για επισκέψεις σχολείων σε Κ.Π.Ε. κατά τους φθινοπωρινούς μήνες»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ.   200064/Δ2/23/11/2016 περσινή εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων, μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικές μονάδες της Περιφέρειας τους και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία  ανήκει το ΚΠΕ.

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των επισκέψεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κα. Γεωργοτά Σωτηρία στα τηλέφωνα 2661020825/6981687742.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο αναγράφονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επίσκεψη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την Α’/θμια Εκπ/ση ισχύει το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ109 Α) άρθρο 16.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Δεκ 14 2016

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 09 2016

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

Επισκέψεις σχολείων στο ΚΠΕ Καρπενησίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να δεχτεί επισκέψεις Περιβαλλοντικών Ομάδων, πέραν αυτών του κανονικού προγραμματισμού, με σκοπό να γίνει χρήση της φθινοπωρινής περιόδου αλλά και να δοθεί η επιπλέον δυνατότητα σε σχολεία να παρακολουθήσουν, από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο ένα μονοήμερο, διήμερο ή τριήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Ευρυτανία. Από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο, μόνο μονοήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:   Επισκέψεις σχολείων

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια