Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016/2017

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχικά ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3534/25-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

  1. Παραδοτέα

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων , ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική  αξιοποίησή  του. Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναρτηθεί η αποτύπωση του προγράμματός τους στο ιστολόγιο προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά κατά την αποτύπωση των προγραμμάτων τους τα κριτήρια περί της μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

 

  • Επισημαίνεται ότι η αποστολή των παραδοτέων είναι προαιρετική.

 

  1. Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 170596/ΓΔ4/13-10-2016 του ΥΠΠΕΘ παρ. 1.5:

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ.»

 

Συνοπτικά:

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  1. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Έντυπου Υλοποίησης των προγραμμάτων έως την  Πέμπτη 15-6-2017.
  2. 2. Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον Συντονιστή του κάθε προγράμματος έως την Πέμπτη 15-6-2017.

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

Περιβαλλοντικά προγράμματα: https://goo.gl/forms/a7pvoNbFFsH1FLRu1

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://goo.gl/forms/Ebam2iyPbvFIn2yu1

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων: https://goo.gl/forms/syexMREbOjcQoPsw2

 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία παρακαλείσθε να τυπώσετε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις( η βεβαίωση επισυνάπτεται σε μορφή word, ώστε να μπορείτε να συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο και τίτλο προγράμματος), και να τις προσκομίσετε στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων για να υπογραφούν από την τον Διευθυντή Εκπ/σης και την  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η προσκόμιση των Βεβαιώσεων στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται καθημερινά  από τις 16/6/2017 έως τις 21/6/2017.

Επισυνάπτεται:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1