«Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018/2019»

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχικά ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δράσεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 58/14-1-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 212004/Δ7/7-12-2018 του ΥΠΠΕΘ παρ. 6:

 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

 

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή/και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.»

 

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  1. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Έντυπου Υλοποίησης των προγραμμάτων έως την  Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.
  2.  Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον Συντονιστή του κάθε προγράμματος έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

 

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα:  https://forms.gle/aiT5KxhfP5MwBr859

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:   https://forms.gle/jLGC97LyYYyh1psD9

 

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων: https://forms.gle/5PTrxwMCk6aZwnq27

 

 

Τελικά:

  1. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αντίστοιχη έκθεση απολογισμού
  2. Προσκομίζετε στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων το έντυπο υλοποίησης

 

 

Τις βεβαιώσεις των υλοποιηθέντων προγραμμάτων μπορείτε να τις παραλαμβάνετε  από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων καθημερινά  από τις 12/6/2019 έως τις 21/6/2019.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Γεωργοτά και στα τηλέφωνα 2661081027 και  6981687742.

 

Επισυνάπτονται:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ