Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Σχετικά με το  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»,σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ως την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και μόνο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/XR8FhzWoBUWCqo2F9

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ ΤΤΤ

Αφήστε μια απάντηση