Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων σας παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τις ψηφιακές δεξιότητές σας, δηλαδή τις δεξιότητες που χρειάζεστε στην ψηφιακή καθημερινότητά σας, με ελεύθερη επιλογή μαθημάτων:

https://nationaldigitalacademy.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση