Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020/2021

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχικά ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δράσεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3041/09.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 137053/ΓΔ4/09.10.2020 του ΥΠΠΕΘ παρ. 6.

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  1. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Έντυπου Υλοποίησης των προγραμμάτων έως την  Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.
  2. 2. Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον/την Συντονιστή/ρια του κάθε προγράμματος έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 .

 

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα:   https://forms.gle/1V6miJrbbvS2iMnc9

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:   https://forms.gle/1nUBbsistok9c46T7

 

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων: https://forms.gle/kVsSPT32AYxpkJqs5

 

Τελικά:

Θα πρέπει να προβείτε σε:

  1. Ηλεκτρονική υποβολή έκθεσης απολογισμού
  2. Αποστολή με email του εντύπου υλοποίησης στο sxolikesdr2016@gmail.com

 

 

Οι  βεβαιώσεις των υλοποιηθέντων προγραμμάτων θα τοποθετηθούν σε έντυπη μορφή στις θυρίδες της Διεύθυνσης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Γεωργοτά και στα τηλέφωνα 2661081027 και  6981687742.

 

Επισυνάπτονται:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση