Πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «η υγεία μου, η ζωή μου»

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας  σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό τμήμα του Qualitynet Foundation, εξειδικευμένου Οργανισμού για την Βιώσιμη Ανάπτυξη διοργανώνει διαδικτυακή εσπερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «Η υγεία μου, η ζωή μου».

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και την οικογένεια για την πρόληψη του καπνίσματος ως παράγοντα διατήρησης της καλής μας υγείας.

Η θεματική του προγράμματος επικεντρώνεται στην πρόληψη του καπνίσματος ως μία μορφή εξάρτησης και στην καταπολέμησή της μέσα από τη διατήρηση της καλής μας υγείας και υγειών συνηθειών με την προαγωγή της ψυχικής ισορροπίας, την ανάπτυξη υγειών διαπροσωπικών σχέσεων και ενεργού τρόπου ζωής, την επιλογή ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και καθημερινής σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα «η υγεία μου, η ζωή μου» απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και κυρίως στη Δ’, Ε,’ ΣΤ’ τάξη Δημοτικού. Υλοποιείται με κεντρικό σημείο αναφοράς την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα https://ygeiamouzoimou.gr/, με στόχο τον εμπλουτισμό των ψηφιακών τάξεων των σχολείων και την παροχή στους εκπαιδευτικούς μιας ολοκληρωμένης πρότασης δραστηριοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης και των εργαστηρίων δημιουργικών δραστηριοτήτων, όσο και συμπληρωματικά σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Γλώσσα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στις 18.00 και θα διαρκέσει συνολικά μία ώρα.

 

Ατζέντα συνάντησης

Παρουσίαση του προγράμματος στο πλαίσιο της προώθησης του Παγκόσμιου Στόχου 3-καλή υγεία & ευημερία

Στοχοθέτηση & οδηγός ανάπτυξης

Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού

Βήματα συμμετοχής/εγγραφή – Πιλοτική εφαρμογή

Ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής έως  την Δευτέρα 29.03.2021 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/aDYNbTnSLb5PDn5v5

Στις/ στους επιμορφούμενες/ επιμορφούμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

 

Αφήστε μια απάντηση