Απάντηση σε αίτηση έγκρισης Εκπαιδευτικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση