Απάντηση σε αίτημα έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος DAS(+) Το Χοροθέατρο στην Εκπαίδευση

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DAS(-) ΤΟ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αφήστε μια απάντηση