«Έγκριση διεξαγωγής ενημερωτικών ομιλιών για τον Εθελοντισμό από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία»

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ε3ΝΗΜΕΡΩ ΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση