Νοέ 03 2017

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

Υποβολή φόρμας: https://goo.gl/forms/2LSWiPz5WdzYTyD32

Προθεσμία υποβολής: 27/11/2017

 

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2017/2018, σύμφωνα με το υπ. αριθμό 188142/ΓΔ4/2-11-2017  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα :

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

  • Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,
  • Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών (έως τρεις 3), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή/στριας του προγράμματος,
  • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα,
  • Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα και με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά,
  • Το καθένα ξεχωριστά υποβάλλονται και τα προγράμματα που αναλαμβάνονται από δίκτυα σχολείων, τα οποία επεξεργάζονται το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό,
  • Η υποβολή των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/2LSWiPz5WdzYTyD32

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται:

  1. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών/τριών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμ.ειδικότητας
  2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

Υποστηρικτικές Δράσεις:

Α) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους. Η αίτηση υποβάλλεται από το/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης. Οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή του ΚΠΕ που θα ήθελαν να επισκεφθούν, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάφεια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

Β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων

Για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ και Στ΄ τάξης που υλοποιούν πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων σχετικό με τοπική ιστορία, κάστρα, φρούρια , οχυρώσεις  υλοποιείται, ως υποστηρικτικό υλικό κατά τη εφαρμογή και την υλοποίηση του προγράμματος, εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη με τίτλο « Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας του τόπου μου μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής», για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε  εδώ.

Γ) Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας

Για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ και Στ΄ τάξης που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  σχετικό με το θέμα « Η φιλική επίλυση συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού» έχει ιδρυθεί το Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τον παραπάνω τίτλο με σκοπό να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τάξεις  που υλοποιούν αντίστοιχο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Για τη συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εκτός από την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να συμπληρώσουν και την αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο.

Δ) Βιβλία σε Ρόδες

Ως υποστηρικτικό υλικό  των Προγραμμάτων Φιλαναγνωσίας υλοποιείται και κατά το τρέχον σχολικό έτος το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Ε) Πρόγραμμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης  με τον τίτλο «Real Life Stories

Για τη φετινή σχολική χρονιά 2017/2018 το «Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί το πρόγραμμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης  με τον τίτλο «Real Life Stories» για τους μαθητές/μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων.

Το παραπάνω πρόγραμμα αφορά καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, περαιτέρω πληροφορίες και για την οργάνωση των παρεμβάσεων/ εκπαιδεύσεων στη Σχολική σας Μονάδα παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

 

ΣΤ) Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης διαθέτει προς δανεισμό τη  μουσειοσκευή «Στα ίχνη της γραφής» για τους μαθητές των Δημοτικών.

Πρόκειται για ένα πολυμορφικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει:

Α. Εκπαιδευτικό φάκελο

Β. Μουσειοσκευή

Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση  ( http://grafi-culture.gr/)

και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με συναφή τίτλο/θέμα.

Το κάθε σχολείο θα μπορεί να δανειστεί τη μουσειοσκευή για μία ή δύο εβδομάδα/ες (ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας) και μετά θα πρέπει να την επιστρέψει στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης από το οποίο παρέλαβε την μουσειοσκευή.

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης στο τηλ. 2661081027.

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση