«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Αλυ κολογία» που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου»

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογγίου με θέμα ««Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου  «Αλυ <Οι> κολογία» που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ως την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/f6dZOz46hLq23dpT2. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Το έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογίου

Αφήστε μια απάντηση