Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. με θέμα «Εξοικείωση με την Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αφήστε μια απάντηση