Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα βότανα στη ζωή μας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα βότανα στη ζωή μας» το οποίο ιδρύθηκε στις 25/01/2016 με αρ. πρωτ. 11487/Δ2. Οι σκοποί και στόχοι του, προτεινόμενες θεματικές και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο του Ε.Θ.Δ. http://mvotana.weebly.com/.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

 

  1. Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο

(για τα υπάρχοντα μέλη του δικτύου)

 

  1. Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο

(για νέα μέλη του δικτύου)

 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την ενυπόγραφη αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.

 

Συνημμένα:

  1. Αίτηση παραμονής στο δίκτυο και σχέδιο συνεργασίας: Αίτηση Παραμονής-Ένταξης 2016-2017

Αφήστε μια απάντηση