Οκτ 14 2016

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)

unnamed

 

unnamed (1)

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων       ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2016/2017, σύμφωνα με το υπ. Αριθμό 170596/13-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα :

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.),

το οποίο επισυνάπτεται.

 

Τα προγράμματα υποβάλλονται στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/skghrjdGlwzNOtlk2 (Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας στο έγγραφο, πατήστε Ctrl+κλικ για χρήση σύνδεσης, ή αντιγράψτε και επικολλήστε την προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή (browser) του Η/Υ σας.)

 

 

Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με την συμπλήρωση  της ηλεκτρονικής φόρμας υποβάλλονται και :

  1. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμ. ειδικότητάς.
  2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου ( αν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σκαναρισμένο, ώστε να φαίνονται οι υπογραφές)

 

 

Επισημαίνονται τα εξής:

 

  • Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
  • Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών (έως τρεις 3), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή/στριας του προγράμματος.
  • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
  • Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα και με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.
  • Το καθένα ξεχωριστά υποβάλλονται και τα προγράμματα που αναλαμβάνονται από δίκτυα σχολείων, τα οποία επεξεργάζονται το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
  • Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. 70, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμμετέχουν ως συνεργάτες σε πρόγραμμα με το ίδιο ακριβώς θέμα σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα θα λαμβάνουν μία (1) βεβαίωση υλοποίησης.
  • Για αλλαγές σε παραμέτρους του προγράμματος μετά την αρχική υποβολή (π.χ. αλλαγές στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στη διάρκεια), θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, μέσω του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  και η όποια αλλαγή θα καταγράφεται σε πρακτικό της σχολικής μονάδας.
  • Για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση