Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή της δράσης: « Οι μαθητές δημιουργούν»

Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά 2015/2016 το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κέρκυρας προτίθεται να πραγματοποιήσει έκθεση – παρουσίαση Μαθητικών Δημιουργιών στο χώρο της πάνω πλατείας «Σπιανάδα»  Κέρκυρας με θέμα:

« Οι μαθητές δημιουργούν».

Η έκθεση θα αφορά σε παρουσιάσεις έργων  των μαθητών , προϊόντα εργασίας των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Η έκθεση προγραμματίζεται να γίνει αρχές Ιουνίου ενώ για την ακριβή ημερομηνία θα ενημερωθείτε σε επόμενο στάδιο.

Για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να πάρουν μέρος προσκαλούνται να αποστείλουν απλή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα αποστέλλεται με απλό email  από τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και από τον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου στο τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων: pepoka@sch.gr. Στην αίτηση που θα αποσταλεί θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον αριθμό πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και αναφορά στο είδος της δράσης που θα παρουσιαστεί και στην κατηγορία την οποία ανήκει ( Περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, πολιτιστικά θέματα).

 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου, παρακαλούμε δηλώστε άμεσα συμμετοχή ώστε να προγραμματιστεί ο χώρος και ο εξοπλισμός φιλοξενίας των μαθητών.

 

Οι παρουσιάσεις από τις ομάδες των μαθητών που θα πάρουν μέρος μπορεί να έχουν ενδεικτικά τη μορφή:

Θεατρικού  εργαστηρίου:

Π.χ. Παρουσίαση μιας πρωτότυπης παράστασης των  μαθητών, Θεατρικό αναλόγιο, ανάγνωση παραμυθιών και ποιημάτων  που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές  κ.α.

Μουσικού- χορευτικού εργαστηρίου:

Χορωδία ή ομάδα χορού ( π.χ. παρουσίαση παραδοσιακών χορών μιας συγκεκριμένης περιοχής)

Εικαστικού εργαστηρίου:

Παρουσίαση μιας συγκεκριμένης μορφής ή τεχνοτροπίας ( π.χ. εργαστήρι κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας)

Μαθητικού τύπου:

Π.χ. έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού

Λέσχης  φωτογραφίας:

Γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας

Έκθεσης ζωγραφικής:

Έκθεση με ζωγραφιές των παιδιών, Δημιουργία αφίσας με την προβολή μηνύματος

Έκθεσης εικαστικών δημιουργιών

Τρισδιάστατες κατασκευές, πρωτότυπες συνθέσεις κ.α.

Η θεματολογία των παραπάνω μορφών παρουσίασης  θα πρέπει να αντλείται από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος και μπορεί να αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Αειφόρο Σχολείο – Αυλή σχολείου

Αειφόρος κατοικία

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι

Τοπικό  Περιβάλλον

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση – Προστασία

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

Ποιότητα Ζωής

Υγεία

Ψυχική Υγεία

Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη:

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη

Υγεία και Λογοτεχνία

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία

Ποιότητα Ζωής

Κυκλοφοριακή Αγωγή

Αγωγή του καταναλωτή

Θέματα πολιτισμού

 

Επισημαίνεται ότι τα καινοτόμα προγράμματα:

  • Είναι προαιρετικά
  • Έχουν ευρεία θεματολογία και συγκεκριμένες μεθοδολογικές αρχές. Πολλά από τα προγράμματα που υλοποιούνται δεν εντάσσονται σε μια θεματική κατηγορία, αλλά έχουν στοιχεία από περισσότερες, ενώ συνδέονται λειτουργικά με περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα.
  • δεν έχουν δεσμεύσεις από τα Α.Π., δημιουργώντας ένα πλαίσιο ελευθερίας.
  • Έχουν διερευνητικό, συμμετοχικό, καινοτόμο και δημιουργικό χαρακτήρα.
  • Στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και στις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής. − Δηλαδή ο μαθητής είναι «συν-παραγωγός» γνώσης, παράγει το δικό του λόγο. Η μαθησιακή διαδικασία προχωρά πέρα από την «αντικειμενική» γνώση: είναι δημιουργία νέων γνώσεων, παραγωγή βιωματικού και αυθεντικού λόγου με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
  • Στηρίζονται στις επιλογές και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Το ενδιαφέρον, ο διερευνητικός χαρακτήρας, το ανοιχτό σε δυνατότητες αποτέλεσμα δημιουργούν ένα ουσιαστικό περιβάλλον μάθησης.

 

Αναμένουμε τη δυναμική συμμετοχή όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας με στόχο την παρουσίαση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

Αφήστε μια απάντηση