Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι Ν. Κέρκυρας

Για πληροφορίες και τηλέφωνα των μουσείων της Κέρκυρας :

http://www.corfu.gr/web/guest/visitor/sights/museums

Για τους αρχαιολογικούς χώρους:

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh341.jsp?cat_id=103&e_s=0&d_s=4&n_s=24&t_s=0&eidos1=103&eidos=0&district=4&nomos=24&topos=0&area=%3C%D0%EB%E7%EA%F4%F1%EF%EB%EF%E3%DE%F3%F4%E5+%F4%EF+%FC%ED%EF%EC%E1%3E&keyword=

 

 

Αφήστε μια απάντηση