Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Γ’ οικονομίας στην LEAD

ΑΞΟΝΑΣ 1

Επαγγελματογνωσία

Όψεις της σύγχρονης ενημέρωσης -ΑΞΟΝΑΣ 7

Συμμετοχή του Π.Ε.Π.Α.Λ Ρόδου σε Πρόγραμμα Erasmus :Lingua Verde

Δράση για την έμφυλη βία (άξονας 3)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εφημερίδα “Ροδιακή” και στην παλιά πόλη της Ρόδου

3ος Άξονας Ενημέρωση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Βιωματική δράση για την εκμάθηση Α΄ Βοηθειών

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Λυχνάρι και στον Ραδιοφωνικό σταθμό Escapula (Αξονας 7)

Φοίτηση – Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας: «Επαγγελματογνωσία» Αξονας 2

Σχέδιο Δράσης: Φοίτηση – Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας: «Επαγγελματογνωσία» Άξονας 2ος : Σχολική διαρροή – Φοίτηση