Εμπεριέχεται στον άξονα 7
Ακούσατε ακούσατεε! Το πρώτο τεύχος της σχολικής εφημερίδας “ΑΛΛΕΠΑΛ ΛΗΛΑ ΝΕΑ” του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου είναι γεγονός! Περιμένουμε με χαρά να μας διαβάσετε και να μας σχολιάσετε.  Διαδώστε το παντού!