ΤΟ Π.ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ!

Με την ευκαιρία του EESD Forum,  στη Ρόδο 27-3-24 με ειδικούς εκπροσώπους, από Ελλάδα, Γερμανία και Ιορδανία, με πολλαπλή και συνδυαστική εμπειρία, τόσο επιστημονική όσο και πεδίου, στην πολιτιστική διαχείριση, την εξωστρέφεια της κοινωνίας των πολιτών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές νεολαίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, όπου τέθηκαν οι βάσεις ώστε να ενισχυθούν οι πολιτικές για τον πολιτισμό και οι δράσεις διεθνούς εξωστρέφειας του Δήμου Ρόδου, να υιοθετηθούν πολιτικές δικτύωσης και εξωστρέφειας για την τοπική κοινωνία των πολιτών και πολιτικές για τους νέους.

εικόνα Viber 2024 04 06 21 44 50 967 εικόνα Viber 2024 04 06 21 44 48 699 εικόνα Viber 2024 04 06 21 44 48 314

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΤΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ